Expo-Online

КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Розділ 1. Загальні положення та терміни, що використовуються

Ця Угода укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю 'Експо-Онлайн', далі ТОВ 'Експо-Онлайн' або 'Адміністрація', і Вами, далі - 'Користувач', в формі Публічного договору (оферти) про надання інформаційних послуг на веб-порталі Expo-Online.Center, текст якого представлений на веб-порталі Адміністратора за адресою https://expo-online.center/ru-RU/terms-of-use/. Під інформаційними послугами на порталі Expo-Online.Center розуміються будь-які форми взаємодії між Expo-Online.Center і Користувачем, що передбачають використання Користувачем програмного забезпечення, що належить ТОВ 'Експо-Онлайн'.


1.2. Прийняттям умов (акцептом) цієї Угоди вважається використання, а зокрема: перехід за адресою веб-порталу з подальшим відвідуванням, переглядом будь-якої розміщеної на сторінках Інтернет-порталу інформації, а також реєстрацією, як Учасник або Відвідувача веб-порталу Expo-Online.Center з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми і/або технічних пристроїв, що дають можливість відображення вмісту веб-сторінок порталу Expo-Online.Center. Якщо Користувач з яких-небудь причин не згоден з умовами цієї Угоди повністю або частково, він зобов'язаний негайно припинити використання веб-порталу Expo-Online.Center і всіх його функцій, а також видалити всю інформацію, яка була розміщена Користувачем на сторінках веб-порталу Expo-Online.Center. Будь-яке використання Інтернет-порталу та його функціональних можливостей в будь-якому випадку означає, що Користувач попередньо ознайомлений з умовами цієї Користувацької угоди, розуміє та приймає її умови в повному обсязі без будь-яких винятків, обмежень і застережень та зобов'язується надалі виконувати їх в повній мірі.

 

1.3. Адміністрація залишає за собою право на свій розсуд, у будь-який час, без попередження Користувача, частково або повністю, змінювати та доповнювати цю Угоду. Використання веб-порталу Expo-Online.Center після внесених змін в Користувацьку Угоду означає прийняття Користувачем таких змін.

 

1.4. Всі повідомлення, заявки та будь-яка інша інформація, що відравляються в технічну службу, що стосуються безпосередньо надання інформаційних послуг на веб-порталі Expo-Online.Center, яку направляють Сторони один одному, вважаються відправленими належним чином, в разі її відправлення з використанням електронної пошти, в форматі електронних повідомлень, а також у формі повідомлень за допомогою спеціальних форм зворотного зв'язку, що розміщуються на веб-сторінках порталу Expo-Online.Center. Всі можливі претензії, заяви, повідомлення відсилаються Сторонами в письмовій формі із зазначенням всіх необхідних реквізитів, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

1.5. Ця Користувацька Угода, відповідаючи статті 633 Цивільного Кодексу (далі ЦК) України є Публічним договором, і приймаючи його умови Користувач зобов'язується виконувати абсолютно всі умови цієї Користувацької Угоди.

 

1.6. Відповідно до цієї Користувацької Угоди Адміністрація надає Учаснику інформаційні послуги по використанню функціональних можливостей веб-порталу Expo-Online.Center, а також інформаційні послуги з розміщення інформації на сторінках веб-порталу Expo-Online.Center (далі - Інформаційні послуги), а Учасник зобов'язується приймати та оплачувати Адміністрації інформаційні послуги відповідно до умов цієї Угоди.

 

1.7. В соответствии с данным Соглашением Администрация предоставляет Участнику информационные услуги по использованию функциональных возможностей Интернет-портала Expo-Online.Center, а также информационные услуги по размещению информации на страницах Интернет-портала Expo-Online.Center (далее – Информационные услуги), а Участник обязуется принимать и оплачивать Администрации информационные услуги в соответствии с условиями данного Соглашения.

 

1.8. Терміни, які використовуються в цій Користувацької Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, мають таке значення:

 

Expo-Online.Center (Експо-Онлайн.Центр) – це Інтернет-платформа, Інтернет-портал, веб-портал, веб-ресурс, веб-платформа, віртуальний виставковий центр, платформа віртуальних виставок, виставковий портал, за допомогою якого Адміністрація надає послуги за адресою в системі Інтернет https://expo-online.center або https://www.expo-online.center.

 

Адміністрація – Товариство з обмеженою відповідальністю 'Експо-Онлайн', реєстраційний код 38746829

 

Віртуальний виставковий центр – функціональне назва, яке визначає специфічну спрямованість і призначення веб-порталу Expo-Online.Center. А саме те, що на веб-порталі Expo-Online.Center розміщені різні віртуальні виставки, які створюються, розміщуються і знаходяться (проводяться) на платформі віртуального виставкового центру - Expo-Online.Center.

 

Віртуальна онлайн виставка – окремий інформаційний розділ веб-порталу & nbsp; Expo-Online.Center, який має індивідуальну назву, тематичне оформлення, містить інформацію по окремій галузевої тематики та тематичний каталог з класифікатором товарів і послуг, експозиції та сторінки Учасників з розміщеними на них інформацією та пропозиціями товарів і послуг. Учасниками віртуальних виставок можуть бути тільки юридичні особи.

 

Користувач – це фізична або юридична особа, яка внаслідок переходу за адресою Інтернет-порталу з подальшим відвідуванням, отримує доступ до перегляду розміщеної на веб-сторінках Інтернет-порталу Expo-Online.Center інформації, відповідно до положень цієї Угоди.

 

Учасник – це Користувач, який реєструється як Учасник віртуальної онлайн виставки. Згідно з цією угодою Учасником віртуальної онлайн виставки може бути тільки юридична особа, яка в залежності від обраного та оплаченого тарифного плану, отримує доступ до перегляду Відвідувачами розміщеної на сторінках Інтернет-порталу Expo-Online.Center інформації, а також можливість розміщувати інформацію, що стосується своєї діяльності, а також використовувати інші функціональні можливості веб-порталу Expo-Online.Center, які передбачені для Учасників відповідно до вибраного та сплаченого тарифного плану та положеннями цієї Угоди.

 

Відвідувач – це Користувач, який реєструється як Відвідувач віртуальної онлайн виставки. Це фізична або юридична особа, яка внаслідок проходження реєстрації, як Відвідувач, може використовувати веб-портал для перегляду розміщеної на веб-сторінках Інтернет-порталу Expo-Online.Center інформації, а також використовувати інші функції Expo-Online.Center передбачені для Відвідувачів відповідно до положеннями цієї Угоди.

 

Експозиція – окрема сторінка в рамках певної та обраної Учасником віртуальної онлайн виставки на Expo-Online.Center, де зібрана та опублікована інформація про Учасника, а також де представлена інформація про товари або послуги, реалізація та надання яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства України, а теж не суперечить цій Угоді та Списку заборонених товарів і послуг.


Новиною на Expo-Online.Center є опублікована інформація про події в роботі Інтернет-порталу, про події та роботу окремих віртуальних онлайн виставок, про події новинного характеру в діяльності Учасників (допускається публікація інформації про товари та послуги новинного характеру, реалізація та надання яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства України та інших держав), а також не суперечить цій Угоді та Списку заборонених товарів і послуг. Новини Учасників розміщуються у відповідному розділі заявки Учасника та публікуються на сторінці з Експозицією Учасника та на сторінках спеціальних розділів веб-порталу Expo-Online.Center, та розповсюджуються в новинній партнерській мережі. Опис Новини повинний бути унікальним не менше ніж на 80%, тобто ідентичний текст не повинен бути розміщений на інших Інтернет-ресурсах.


Товаром (Товарною Пропозицією) на Expo-Online.Center є опублікована пропозиція будь-якого нового або такого, що був у використуванні Товару, реалізація якого не заборонена і не обмежена чинним законодавством України та інших держав, а також не суперечить цій Угоді та Списку заборонених товарів і послуг, з можливістю оформлення замовлення на даний товар Користувачами Expo-Online.Center шляхом відправки запиту Учаснику, який пропонує такий Товар. Сторінка з докладним описом Товару містить кнопку 'Відправити запит', що дозволяє здійснити Замовлення Товару шляхом відправки запиту Учаснику. Сторінка з докладним описом Товару містить також кнопку 'Купити зі знижкою', клікнувши по якій Користувачі, які пройшли реєстрацію мають можливість замовити Товар, шляхом відправки запиту Учаснику, із знижкою відповідно до з умовами, зазначеними Учасником окремо для кожного Товару.

 

Послуга (Пропозиція послуги) на Expo-Online.Center є опублікована пропозиція будь-яких професійних послуг, які не заборонені і не обмежені чинним законодавством України та інших держав, а також не суперечать цій Угоді та Списку заборонених товарів і послуг, з можливістю оформлення замовлення на дану Послугу Користувачами Expo-Online .Center шляхом відправки запиту Учаснику. Сторінка з докладним описом Послуги містить кнопку 'Відправити запит', що дозволяє здійснити Замовлення Послуги шляхом відправки запиту Учаснику. Сторінка з докладним описом Послуги містить також кнопку 'Купити зі знижкою', клікнувши по якій Користувачі, які пройшли реєстрацію мають можливість замовити Послугу, шляхом відправки запиту Учаснику, із знижкою відповідно до умов, що зазначають Учасники окремо для кожної Послуги.

 

Розміщення товарної пропозиції – процес розміщення на Expo-Online.Center Учасником інформації про товар з докладним описом і зазначенням його вартості, який здійснюється з метою інформування відвідувачів Expo-Online.Center про можливість замовлення даного Товару за вказаною вартістю або за вартістю з обов'язковою знижкою для зареєстрованих користувачів. Детальний опис має бути унікальним не менше ніж на 80%, тобто ідентичний текст не повинен бути розміщений на інших Інтернет-ресурсах. Вся інформація, включаючи опис Товару, розмір і опис умов надання обов'язкової знижки розміщується в картці товару, в розділі 'Товар / Послуга' заявки на участь в обраної Учасником віртуальній виставці, в кабінеті Учасника. Товарні пропозиції Учасників розміщуються в розділі 'Вітрина' Експозиції Учасника, в каталозі Товарів і Послуг віртуальної виставки, на участь в якій Учасник подав заявку.

 

Розміщення пропозиції послуг – процес розміщення на Expo-Online.Center Учасником інформації про послугу з докладним описом і зазначенням її вартості, який здійснюється з метою інформування відвідувачів Expo-Online.Center про можливість замовлення даної послуги за вказаною вартістю або за вартістю з урахуванням обов'язкової знижки для зареєстрованих користувачів. Детальний опис має бути унікальним не менше ніж на 80%, ідентичний текст не повинен бути розміщений на інших Інтернет-ресурсах. Вся інформація, включаючи опис послуги, розмір та опис умов надання обов'язкової знижки розміщується в картці послуги, в розділі 'Товар/Послуга' заявки на участь в обраної Учасником віртуальній виставці, в кабінеті Учасника. Пропозиції послуг Учасників розміщуються в розділі 'Вітрина' Експозиції Учасника, в каталозі Товарів і Послуг віртуальної виставки, на участь в якій Учасник подав заявку.

 

Авторизація – процес входу в Особистий кабінет Користувача, який передбачає зазначення у відповідних полях форми, розміщеної на сторінці 'Вхід в кабінет', E-mail і пароля c наступним натисканням кнопки 'Увійти в кабінет'.

 

Відновлення доступу – процес, який передбачає розміщення в відповідному полі форми, розміщеної на сторінці 'Відновлення доступу', адреси електронної пошти (e-mail) c наступним натисканням кнопки 'Відновити'. В результаті на вказаний E-mail, за умови, якщо він був вказаний при реєстрації, буде відправлено новий пароль до особистого кабінету Користувача.

 

Заявка на участь у виставці –електронна форма, яка створюється програмним забезпеченням веб-платформи в результаті дій Учасника, а саме в процесі реєстрації та вибору Учасником віртуальної онлайн виставки із запропонованого списку, або вибору віртуальної виставки із запропонованого списку та натискання кнопки 'Подати заявку', в 'Панель управління заявками на участь' в особистому кабінеті Учасника. Перед тим як подати Заявку її потрібно заповнити відповідним чином, а саме повинні бути заповнені всі обов'язкові для заповнення поля, завантажені зображення, заповнені поля з текстовим описом. Для максимального результату вся інформація повинна розміщуватися на українській, англійській та російській мовах. У зв'язку з цим всю текстову та графічну інформацію потрібно підготувати завчасно. Заявка на участь вважається фактично поданої після того, як вся інформація була внесена та після цього натискається кнопка 'Зберегти', в результаті заявка автоматично відправляється на перевірку (модерацію) Адміністратору веб-порталу та знаходиться в неактивному стані.

 

Активація заявки на участь у віртуальній онлайн виставці здійснюється Адміністратором - черговим представником Служби підтримки клієнтів зі Сторони Адміністрації, який перевіряє відповідність поданої Заявки Учасником вимогам цієї Угоди. Якщо немає претензій заявка переходить в стан 'Заявка схвалена'. Після цього активація заявки відбувається автоматично за умови наявності достатньої кількості коштів на Балансі Учасника. Якщо коштів недостатньо - баланс Учасника необхідно поповнити.

 

Активація облікового запису / Особистого кабінету Учасника відбувається автоматично при реєстрації Користувача в ролі Учасника, в результаті чого Учасник отримує доступ до перегляду інформації розміщеної на сторінках веб-порталу Expo-Online.Center, а також подавати заявки на участь у віртуальних онлайн виставках і розміщувати інформацію, що стосується своєї діяльності, а також використовувати інші функції Expo-Online.Center передбачені для Учасників відповідно до вибраного та сплаченого тарифного плану, і положеннями цієї Угоди.

 

Активація облікового запису / Особистого кабінету Відвідувача відбувається автоматично при реєстрації Користувача в ролі Відвідувача, в результаті чого Учасник отримує доступ до перегляду розміщеної на веб-сторінках Інтернет-порталу Expo-Online.Center інформації, а також використовувати інші функції Expo-Online.Center передбачені для Відвідувачів відповідно до положень цієї Угоди.

 

Блокування / Розблокування облікового запису / Кабінету Учасника – дії зі Сторони Адміністрації, які спрямовані на тимчасове обмеження або призупинення можливості мати доступ до облікового запису / Особистого кабінету Учасника. Блокування облікового запису / Особистого кабінету Учасника здійснюється з метою припинення та попередження правопорушень на веб-порталі Expo-Online.Center і / або порушень умов цієї Угоди. У разі такого блокування Адміністрація направляє Учаснику повідомлення з описом причини блокування, а також дій, які потрібно виконати Учаснику для розблокування облікового запису / Особистого кабінету Учасника. Розблокування можлива тільки за умови виконання Учасником вимог або дій, позначених зі Сторони Адміністрації.

 

Блокування / Розблокування Заявки або Заявок на Участь у віртуальній онлайн виставці – дії зі Сторони Адміністрації, які спрямовані на тимчасове обмеження або призупинення відображення Експозиції з інформацією Учасника. Блокування Заявки або Заявок на Участь у віртуальній онлайн виставці; здійснюється з метою припинення та попередження правопорушень на веб-порталі Expo-Online.Center і / або порушень умов цієї Угоди. У разі такого блокування Адміністрація направляє Учаснику повідомлення з описом причини блокування, а також дій, які потрібно виконати Учаснику для розблокування заявки (ок) на Участь у віртуальній виставці. Розблокування можлива тільки за умови виконання Учасником вимог або дій, позначених зі Сторони Адміністрації.

 

Баланс і Платежі – електронна облікова система, вбудована в програмну частину веб-порталу Expo-Online.Center, яка знаходиться в кабінеті Учасника та містить інформацію про персональні дані Платника з Сторони Учасника, про здійсненні Учасником платежі за інформаційні послуги, надані Адміністрацією на веб-порталі Expo- Online.Center та поточний баланс Учасника. З причини того, що платформа є міжнародним бізнес-проектом, вартість передплачених послуг відображається в USD. Поповнення балансу здійснюється на підставі рахунку-фактури або інвойсу, які виписуються у валюті, відповідно до регіону, до якого відноситься Платник. Для Учасників з України рахунок фактура виписується в національній валюті України & ndash; гривні, з розрахунку вартості пакета послуг за актуальним, на день виписки рахунку-фактури, комерційним курсом продажу валюти. & Nbsp; Віртуальний рахунок системи 'Баланс і Платежі' не є банківським рахунком або системою обліку електронних грошей відповідно до чинного законодавства України.

 

Вебінар – електронна система, вбудована в програмну частину веб-порталу Expo-Online.Center, яка дозволяє Учасникам створювати та проводити доповіді для зареєстрованих користувачів в режимі відеотрансляції в реальному часі. Учасники вебінарів можуть спостерігати за діями доповідача, задавати йому питання за допомогою веб-чату, переглядати графічні матеріали, які транслюються доповідачем і, якщо це передбачено, завантажувати матеріали доповідача. Підписатися на участь у вебінарі здійснюється на сторінці з анонсом вебінару, для цього необхідно натиснути на кнопку 'Підписатися'. Підписуючись на участь у вебінарі Користувач дає згоду на обробку та зберігання Доповідачем особистих даних. Після підписки на участь у вебінарі Користувачі будуть отримувати нагадування за датою та часом проведення вебінару. По закінченню вебінару, на розсуд Доповідача, на сторінці анонса може бути розміщена запис проведеного вебінару.

 

Заявка на вебінар – електронна форма, яка створюється програмним забезпеченням веб-платформи в результаті дій Учасника, а саме в процесі натискання кнопки 'Подати заявку' в розділі 'Вебінари' заявки на участь у віртуальній онлайн виставці, в розділі 'Панель управління заявками на участь', в особистому кабінеті Учасника . Перед тим як подати Заявку, її потрібно заповнити відповідним чином, а саме повинні бути заповнені всі обов'язкові для заповнення поля, завантажені зображення, заповнені поля з коротким текстом анонса і повним текстовим описом. Для максимального результату вся інформація повинна розміщуватися на українській, англійській та російській мовах. У зв'язку з цим всю текстову та графічну інформацію потрібно підготувати завчасно. Заявка на участь вважається фактично поданої після того, як вся інформація була внесена і після цього натискається кнопка 'Зберегти', в результаті заявка відправляється на перевірку (модерацію) Адміністрації та знаходиться в неактивному стані. Якщо зі Сторони Адміністрації немає претензій заявка переходить в стан 'Заявка схвалена'. Після цього активація заявки на проведення вебінару відбувається автоматично за умови наявності достатньої кількості коштів на Балансі Учасника. Якщо коштів недостатньо на балансі Учасника надання послуги призупиняється до моменту поповнення балансу.


Логін Користувача – ідентифікатором Користувача на Expo-Online.Center є E-mail, який був зазначений при реєстрації Користувача.

 

Оферта – публічна пропозиція Адміністрації, адресована будь-якій фізичній та / або юридичній особі, укласти з нею цю Користувацьку Угоду, на умовах що містяться в ній, включаючи всі її додатки.

 

Реєстрація Користувача – послідовність дій, в процесі якої Користувач, попередньо обравши напрямок реєстрації, заповнює відповідні форми і тим самим надає Адміністрації необхідну інформацію для створення облікового запису та Особистого кабінету. Реєстрація Користувача вважається завершеною в разі вибору віртуальної онлайн виставки, тарифного плану та періоду оплати, і правильного заповнення полів реєстраційної форми. Після завершення реєстрації на E-mail Користувача прийде автоматичне повідомлення про успішну реєстрацію. Обов'язковим етапом реєстрації є підтвердження Користувачем прийняття умов цієї Угоди.

 

Сторінка Товару – сторінка з детальною інформацією про товар, його вартість, з описом і характеристиками товару.

 

Сторінка Послуги – сторінка з детальною інформацією про послугу, її вартість, з описом і характеристиками послуги.

 

Відправка Користувачем запиту інформації по товару чи про послугу – дія, що здійснюється Користувачем, з метою повідомлення Учасника про бажання придбати товар або послугу, або отримати додаткову інформацію про них.

 

Відповідь Учасника на запит по товару чи про послугу – дію, що здійснюється Учасником, з метою повідомлення Користувача, що відправив запит про бажання придбати товар або послугу, або отримати додаткову інформацію про них.

 

Служба Підтримки (Адміністрація) – выполняет информационную, консультационную поддержку Пользователей веб-портала Expo-Online.Center, выполняют технические и организационные функции по поручению Администрации для обеспечения функционирования Интернет-портала Expo-Online.Center.

 

Подати інформацію в належному вигляді – розмістити текстову та графічну інформацію в оформленому та зрозумілому для сприйняття і прочитання вигляді, містити мінімальну кількість граматичних та орфографічних помилок, які роблять текст опису доступним для прочитання і/або розуміння іншими Користувачами.

 

Розділ 2. Умови використанняExpo-Online.Center

2.1. Користувачами Expo-Online.Center можуть бути будь-які дієздатні фізичні особи, які досягли 18 річного віку, але Учасниками можуть бути тільки суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи (індивідуальні підприємці), юридичні особи (комерційні різної форми власності) зареєстровані в установленому порядку.

2.2. Реєстрація Учасника здійснюється за допомогою відповідного меню реєстрації за адресою https://expo-online.center/ru-RU/register/ і полягає у вказівці Інформації для входу (E-mail і пароль), Імені, Прізвища, мобільного телефону, Назви компанії, Адреси, телефону, сайту, даних контактного особи (Ім'я контактної особи, Прізвище контактної особи, E-mail контактної особи, Телефон контактної особи, Посада контактної особи). Реєстрація Учасника відбувається після внесення ним усіх обов'язкових даних і натиснення відповідної кнопки веб-інтерфейсу з текстом 'Зареєструватися' за умови, що Користувач поставить позначку навпроти тексту 'Я приймаю умови Угоди і даю згоду на обробку моїх персональних даних на умовах, передбачених умовами Угоди і політикою конфіденційності Віртуального виставкового центру Expo-Online.Center '

2.3. Після дій Користувача, описаних в п.2.2 Угоди, на сайті в автоматичному режимі створюється обліковий запис і особистий кабінет Учасника, що дозволяє йому почати використання функціями веб-порталу Expo-Online.Center, відповідно до обраного та сплаченого тарифного плану, і положеннями цієї Угоди.

2.4. Учасник зобов'язується, вносити зміни до реєстраційних даних при кожній їх зміні.

2.5. Адміністрація або її представник має право вимагати у Учасника документальне підтвердження внесених або змінених реєстраційних даних, даних внесених до заявки на участь у віртуальній онлайн виставці. Перелік документів і порядок їх надання вказується у відповідному зверненні Адміністрації до Учасника. У разі ненадання необхідних документів в зазначеному порядку, а також у разі, якщо документи, які надані, містять дані, що не відповідають даним, внесеним Учасником при реєстрації, Адміністрація має право відмовити Учаснику в подальшому користуванні веб-порталом, з подальшим обмеженням доступу до особистого кабінету Учасника і відключенням всіх заявок та публікацій учасника, до моменту надання підтверджуючих документів

2.6. Адміністрація або її представник, має право вимагати у Учасника доповнити або змінити внесені реєстраційних дані або дані внесені в заявку на участь у віртуальній виставці, в разі якщо такі дані не відповідають умовам цієї Угоди. У разі відмови Учасника виконати такі вимоги, Адміністрація має право відмовити Учаснику в подальшому використанні Інтернет-Порталу, з подальшим обмеженням доступу до кабінету Учасника та відключенням всіх публікацій Учасника до моменту виконання вищевказаних вимог.

2.7. Учасник має можливість редагувати дані, внесені ним при реєстрації та створенні облікового запису.

2.8. Порядок обробки Адміністрацією даних користувачів і умови їх розміщення на сторінках веб-порталу Expo-Online.Center, а також інші положення, що стосуються обміну інформаційними даними між Користувачами та Адміністрацією встановлені в Додатку №1 до цієї Угоди.

2.9. Реєстрація Користувача здійснюється за допомогою відповідного меню реєстрації за адресою http://expo-online.center/ru-RU/register-visitor і полягає у внесення наступних даних: інформація для входу (E-mail і пароль), Ім'я, Прізвище, Телефон , Місто, Країна, Компанія, Посада. Реєстрація Відвідувача відбувається після внесення ним усіх обов'язкових даних і натиснення відповідної кнопки веб-інтерфейсу з текстом 'Зареєструватися' за умови, що Користувач поставить позначку навпроти тексту 'Я приймаю умови Угоди і даю згоду на обробку моїх персональних даних на умовах, передбачених умовами Угоди і політикою конфіденційності Віртуального виставкового центру Expo-Online.Center'

2.10.Після дій Користувача, описаних в п.2.9 цієї Угоди, на сайті в автоматичному режимі створюється обліковий запис і кабінет Відвідувача, що дозволяє йому почати використання функцій Інтернет-порталу, відповідно до положень цієї Угоди.

2.11. Відвідувач зобов'язується, вносити зміни до реєстраційних даних при кожній їх зміні.

2.12. Адміністрація або її представник має право вимагати у Відвідувача документальне підтвердження внесених або змінених реєстраційних даних. Перелік документів і порядок їх надання вказується у відповідному зверненні Адміністрації до Відвідувачу. У разі ненадання необхідних документів в зазначеному порядку, а також у разі, якщо документи, які надані, містять дані, що не відповідають даним, внесеним Відвідувачем при реєстрації, Адміністрація має право відмовити Відвідувачу в подальшому використанні веб-Порталу, з подальшим обмеженням доступу до кабінету відвідувача до моменту надання необхідних документів у зазначеному порядку.

2.13. Адміністрація або її представник, має право вимагати у Відвідувача доповнити або змінити внесені реєстраційних дані, в разі якщо такі дані не відповідають умовам цієї Угоди. У разі відмови Відвідувача виконати такі вимоги, Адміністрація має право відмовити Відвідувачу в подальшому використанні Інтернет-Порталу, з подальшим обмеженням доступу до кабінету Відвідувача до моменту виконання вищевказаних вимог.

2.14. Відвідувач має можливість редагувати дані, внесені ним при реєстрації облікового запису.

2.15. Порядок обробки Адміністрацією даних користувачів і умови їх розміщення на сторінках Інтернет-порталу Expo-Online.Center, а також інші положення, що стосуються обміну інформаційними даними між Користувачами і Адміністрацією встановлені Додатку №1 до цієї Угоди.

2.16. Процедура активації облікового запису дозволяє Учаснику розміщувати пропозиції своїх Товарів і Послуг в якості Продавця, а також здійснювати управління замовленнями на свої товари за допомогою Особистого Кабінету. Користувач, який здійснює розміщення Товарів і Послуг на продаж і подальшу обробку Замовлень інших користувачів сайту на дані товари і послуги, іменується Продавцем в рамках відносин, пов'язаних з такою обробкою і розміщенням Товарів і Послуг на продаж.

2.17. Користувачеві заборонено передавати та здавати свою Облікову запис Користувача (інформацію, необхідну для доступу в Особистий кабінет) в оренду або перепродувати третім особам. У разі порушення цієї умови Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені особами, яким він передав інформацію необхідну для доступу до Особистого кабінету, в тому числі цивільно-правову та/або кримінальну.

2.18. Користувач може мати на сайті одну зареєстровану Облікову запис і використовувати Особистий кабінет для подачі заявок на участь в різних віртуальних виставках, без обмеження за кількістю таких заявок.

2.19. Учасник не може реєструвати нову Облікову запис з метою ухилитися від сплати боргу за надані Адміністрацією послуги з іншого облікового запису Користувача, а також реєструвати нову Облікову запис Користувача при наявності іншого заблокованого облікового запису.

2.20. Вартість і порядок оплати платних Послуг зазначено в п.9 цієї Угоди.

2.21. Користувачеві забороняється використовувати номер телефону, e-mail адресу в назві компанії. В поле 'Про компанії' необхідно вносити тільки інформацію про компанію. Заборонено туди завантажувати прайси і ціни. Користувачеві забороняється завантажувати свої, або чужі фотографії в якості логотипу компанії. Ключові фрази в назві компанії можуть розміщуватися тільки в разі їх присутності в назві зареєстрованого підприємства, що має бути підтверджено реєстраційними документами.

 

Розділ 3. Можливості для користувача на Expo-Online.Center

3.1. Участнику на Expo-Online.Center надається можливість:

 • переглядати розміщену на сторінках веб-портал Expo-Online.Center інформація;
 • Подавати необмежену кількість заявок на участь у різних віртуальних онлайн виставках (одна компанія може брати участь тільки в однієї тематичній виставці, але може брати участь в віртуальних виставках інших тематик) з розміщенням інформації про компанію, новини та прес-релізи, статей та матеріалів про товари та послуги, відеоматеріалів, зображень, пропозицій товарів та послуг;
 • задавати питання другим Учасникам - авторам товарних пропозицій та пропозицій послуг, а також отримувати відповіді на них;
 • обмінюватися повідомленнями з іншими учасниками, а також відправляти заявки по товарах та / або послугах іншим Учасникам, використовуючи функції: обмін повідомленнями, відправлення повідомлень, по телефону, за допомогою онлайн-чату або онлайн-дзвінка;
 • обмінюватися візитками з Посетителями та іншими Учасниками;
 • вказувати умови надання обов'язкової знижки в товарних пропозиціях і пропозиціях послуг для зареєстрованих користувачів;
 • організувати, анонсувати та проводити вебінари в рамках одного або декількох виставок;
 • підключити зовнішні служби для збору статистики, шляхом вказівки html-коду в відповідному полі;
 • змінити вибраний раніше функціональний тарифний план на дорожній або більш дешевий тарифний план;
 • придбати додаткові інформаційні послуги в Магазині послуг в 'Панелі управління заявками на участь' кабінету Учасника.

 

3.2. Відвідувачу на Expo-Online.Center надається можливість:

 • переглядати розміщену на сторінках веб-порталу Expo-Online.Center інформацію;
 • задавати питання іншим Учасникам - авторам товарних пропозицій і пропозицій послуг, і отримувати відповіді на них;
 • обмінюватися повідомленнями з Учасникам, а також відправляти Учасникам заявки по товарах і / або послуг використовуючи функції: обміну повідомленнями, відправки повідомлень, по телефону, з використанням онлайн-чату або онлайн-дзвінка;
 • обмінюватися візитками з Учасниками віртуальних виставок;
 • замовляти товари та послуги на пільгових умовах Єдиної дисконтної системи, які надаються тільки для зареєстрованих користувачів;
 • підписуватися і брати участь в вебінарах.

 

Розділ 4. Правила та обмеження в публікації товарних пропозицій і пропозицій послуг

4.1. Учасник віртуальної виставки (Продавець) зобов'язується не розміщувати товарні пропозиції (а також, на будь-яких умовах, не пропонувати доповнення до товарів), реалізація яких порушує чинне законодавство України або права третіх осіб (включаючи авторські та інші права на інтелектуальну власність) і самостійно несе відповідальність за такі дії.

4.2. Розміщуючи Товарні пропозиції, Учасник (Продавець) підтверджує факт наявності у нього прав на пропозицію і реалізацію даного товару відповідно до встановлених вимог, дотримання порядку і умов його реалізації, наявності необхідних документів, в тому числі, дозвільного характеру.

4.3. Незалежно від пункту 4.1 та 4.2 цієї Угоди, Учаснику (Продавцю) забороняється розміщувати Товарні пропозиції і пропозиція послуг, перераховані в Додатку №2 цієї Угоди (Список заборонених товарів і послуг).

4.4.Учасник (Продавець) несе повну відповідальність щодо розміщеного Товарного пропозиції і взятих на себе зобов'язань з продажу даного товару перед Покупцем і не може перекладати відповідальність за наявність, якість, відповідність Товару на третіх осіб (Адміністрацію Expo-Online.Center, постачальників, виробників і т.д.).

4.5. Учасник (Продавець) зобов'язується не розміщувати Товарні пропозиції та пропозиції послуг, які порушують чинні закони або права третіх осіб (включаючи авторські та інші права на інтелектуальну власність) і самостійно відповідає перед такими особами в разі їх порушення. Розміщуючи Товарні пропозиції та пропозиції послуг, Учасник (Продавець) підтверджує факт наявності у нього необхідної дозвільної документації та права на здійснення продажу такого товару. якщо така передбачена законодавством. З переліком заборонених товарів і послуг Користувач може ознайомитися в Додатку №2 до цієї Угоди. Адміністрація не несе відповідальності за опис товару або послуг або за сам товар або послугу, які пропонуються, реалізуються або надаються Учасником (Продавцем).

4.6. Адміністрація також не є учасником угод між Користувачами і не гарантує, що Учасник (Продавець) та Покупець зможуть укласти і виконати операцію купівлі-продажу товарів.

 

Розділ 5. Порядок формування опису товарів і послуг

5.1. Товарні пропозиції та пропозиції послуг, які розміщуються Учасником (Продавцем) на веб-порталі Expo-Online.Center, повинні містити докладний та достовірний опис пропонованих їм товарів або послуг. В описі повинні бути коректно вказані всі характеристики товару, які мають значення при виборі користувачами веб-порталі Expo-Online.Центр товарів або послуг, такі як, наприклад, колір, розмір, вага, розмір, призначення та інше. Учасник (Продавець) самостійно несе відповідальність за достовірність та повноту опису товару або послуги в розміщеної їм Товарної пропозиції і / або пропозиції про надання послуг. Інформація, пов'язана з походженням товару або його виробником, повинна бути доступною, докладною та не може вводити в оману інших користувачів Expo-Online.Center.

5.2. Опис товару або послуг має обов'язково містити наступну інформацію:

 • повний опис товару, функціонального призначення та походження;
 • повний опис послуги;
 • вартість товару або послуги;
 • умови оплати товару або послуги;
 • умови поставки товару;
 • чи знаходиться товар в наявності у Користувача, яка розміщує Оголошення, або доставляється 'під замовлення';
 • інформація про надання гарантії на товар;
 • регіон продажу.

5.3. Опис для Товарного пропозиції повинно бути розміщено на українській, російській та англійській мові.

5.4. Продавець несе відповідальність за опубліковану їм інформацію в описі товару або послуги і за будь-які порушення, допущені ним при їх розміщенні.

5.5. Кожна віртуальна виставка Expo-Online.Center має свій каталог з класифікатором товарів і послуг в якому розміщуються Товарні пропозиції і пропозиції послуг. Розміщуючи Товарні пропозиції і пропозиції послуг Учасник (Продавець) зобов'язаний вибрати одну або кілька категорій (не більше 3-х), з категорій запропонованого в картці товару / послуги класифікатора (списку), який був складений Адміністрацією на свій розсуд.

5.6. Опис товарної пропозиції і пропозиції послуг повинно бути однозначним і зрозумілим аудиторії такої пропозиції

5.7. Учаснику (Продавцю) заборонено використовувати елементи веб-сторінок сайту та їх внутрішні програмні елементи в описі товарної пропозиції і / або пропозиції послуг (елементи HTML, JavaScript, Java і інших мов програмування).

5.8. Опис товару повинно включати в себе опис технічного стану товару, який був раніше у вживанні, в цьому випадку опис має містити фразу 'Товар б/в', 'Товар несправний', 'Товар відновлений або після ремонту'.

5.9.Параметр в картці товару 'В наявністі' активується при дотриманні наступних умов:

 • в момент розміщення Товарного пропозиції Товар знаходиться у Учасника (Продавця) на території свого фактичного місцезнаходження або на складі; Учасника;
 • перед розміщенням Товарного пропозиції Учасник (Продавець), що розміщує Товарна пропозиція, повинен здійснити передпродажну перевірку якості товару з метою виявлення дефектів.

У разі невідповідності одному із зазначених умов необхідно в картці товару активувати параметр 'Під замовлення', а в полі 'Опис' вказати термін і умови поставки.

5.10. У разі розміщення Товарного пропозиції товару, що був у використанні, або несправного товару, Учасник (Продавець), зобов'язаний подати інформацію в належному вигляді, детально і точно викласти інформацію про стан товару, його недоліки.

5.11. Місцезнаходження товару або місце надання послуги, якщо інше не вказується в описі товару або послуги, відповідає зазначеному в Профілі Учасника адресою.

5.12. Умови поставки описуються Учасником (Продавцем), в описі товару на свій розсуд.

5.13. Опублікований Учасником (Продавцем) опис Товарної пропозиції або Пропозиції послуги не повинний:

 • містити суперечливу, неправдиву, недостовірну, і непідтверджену інформацію;
 • порушувати права користувачів, Адміністрації або третіх осіб;
 • нести рекламний характер (рекламувати товари і послуги третіх осіб або самого Продавця без мети публікації Товарної пропозиції) або використовуватися з метою комунікації з іншими Користувачами або третіми особами;
 • вводити Користувача в оману;
 • містити більше двох зовнішніх посилань на сторінки зовнішніх веб-ресурсів, які мають відношення до Товарному пропозицією або пропозіції послуг Учасника (Продавця);
 • містити зовнішні посилання, які ведуть на сторінки зовнішніх веб-ресурсів, які не мають відношення до Товарному пропозицією або пропозіції послуг Учасника (Продавця);
 • містити контактну інформацію (номери телефонів, e-mail і т.п.) в тексті Опису Товарної пропозиції або Пропозиції послуг;
 • містити пропозицій про обмін товару або послуг;
 • містити інформацію, яка не відноситься до Товарному пропозицією або Реченню послуг;
 • містити інформацію, яка відноситься до образ, расизму, ксенофобії, а також розпалювання міжнаціональних конфліктів;
 • містити велику кількість граматичних і орфографічних помилок, які роблять текст опису недоступним для прочитання і / або розуміння іншими Користувачами;
 • містити в назві Товарної пропозиції або пропозиції послуг спеціальних символів і іноземних мов, за винятком тільки кирилиці, латиниці, цифр, дефісів, нижнього дефіса, лапок (подвійних, одинарних), знак оклику.

5.14. Адміністрація має право здійснювати з розміщеними Учасниками Товарними пропозиціями і пропозиціями послуг наступні дії:

5.14.1.видаляти або редагувати Товарні пропозиції і пропозиції послуг, опис яких порушують умови цієї Угоди. В такому випадку Адміністрація інформує Учасника (Продавця) про видалення або редагування розміщеного їм Товарної пропозиції або пропозиції послуг.

5.14.2. видаляти Товарні пропозиції і пропозиції послуг, опис та реалізація яких за допомогою Expo-Online.Center можуть негативно відбитися на діловій репутації та / або діяльності Адміністрації.

5.14.3. редагувати Товарну пропозицію і пропозицію послуги, привласнюючи їй інші категорії класифікатора, незалежно від факту порушення ним умов цієї Угоди, на власний розсуд.

5.14.4. видаляти Товарні пропозиції і пропозиції послуг Учасника, дії якого порушують чинну Угоду або його Додатки.

 

Розділ 6.  Обов'язки сторін при відправці і обробці запитів по товарам і послугам;

6.1.Відправляючи запит по Товару або Послуги, Користувач демонструє свій інтерес до даного Товару або Послуги, але відправка такого запиту не є зобов'язанням придбання даного Товару або Послуги.

6.2. Адміністрація не є Стороною в угоді між Учасником (Продавцем) та Користувачем (Покупцем) і не відповідає за зобов'язаннями Сторін, що беруть участь в ній.

6.3. Всі умови по покупці Товару або Послуги та виконання Замовлення встановлюються Продавцем в описі Товару або Послуги і підлягають прийняттю Користувачем (Покупцем). Додаткові умови покупки Товару або Послуги та виконання Замовлення можуть бути встановлені Сторонами шляхом взаємного обміну електронними повідомленнями в кабінеті Користувача, або за допомогою листування по e-mail, або зв'язавшись по телефону.

6.4. Учасник (Продавець) зобов'язується продати Користувачеві (Покупцеві) Товар або Послугу за ціною зазначеної на момент відправлення запиту з даного Товару або Послугу з урахуванням обов'язкової знижки. Зміна умов після отримання даного запиту заборонено. Підтвердженням ціни і умов є відправлений Учаснику (Продавцю) запит і копії запиту з підтвердженням відправлення Користувачу (Покупцеві).

6.5. Учасник (Продавець) зобов'язується відповісти на запит по Товару або Послугу Користувача (Відвідувача) протягом і не пізніше 24 годин з моменту отримання такого запиту.

6.6.Ризики і наслідки невиконання зобов'язань:

6.6.1. Учасник (Продавець) та Користувач (Покупець) погоджуються, що, вступаючи в угоду, кожен з них отримує право вимагати від іншої сторони виконання зобов'язань в залежності від того, яким боком по угоді вона Продавцем або Покупцем. Невиконання сторонами своїх зобов'язань є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності (включаючи, але не обмежуючись стягненням заборгованості, сплати відсотків, неустойки тощо), а також інших видів відповідальності, передбачених чинним законодавством.

Розділ 7. Умови блокування облікового запису Користувача

7.1. Адміністратор має право заблокувати Облікову запис і Особистий кабінет Користувача з наступних причин (в тому числі, але не виключно):

 • Користувачем вказані неповні та / або недостовірні контактні дані (ім'я, прізвище, адресу, номер телефону);
 • сталася несанкціонована зміна власника облікового запису (передача / продаж облікового запису не допускається без дозволу Адміністрації);
 • багаторазове (два та більше разів) розміщення Учасником (Продавцем) товарних пропозицій та пропозицій послуг, які відносяться до категорії заборонених;
 • багаторазове (два та більше разів) порушення правил написання та розміщення Новин, Прес-релізів, Відеоматеріалів, Статей та ін.;
 • здійснення Користувачем дій, які Адміністрація розцінює як обман, шахрайство та введення в оману інших користувачів і Адміністрації;
 • розсилки Користувачем спаму та інших небажаних повідомлень будь-яким способом;
 • багаторазове (два і більше разів) і / або тривалий (більше одного тижня) порушення Користувачем інших умов цієї Угоди;
 • невиконання пред'явлених в рамках цієї Угоди вимог Адміністрації;
 • порушення цієї Угоди, внаслідок якої було завдано шкоду іншому Користувачеві та / або Адміністрації;
 • нанесення Користувачем образ співробітникам Адміністрації або іншим Користувачам, наклепу, нанесення шкоди діловій репутації Адміністрації;
 • в разі пред'явлення компетентними державними органами в установленому порядку відповідної вимоги по блокуванню облікового запису Учасника.

7.2. Повторна активація облікового запису та кабінету Користувача (розблокування) можлива тільки відповідно до прийнятого Адміністрацією відповідним рішенням.

7.3. Користувач, Обліковий запис якого був заблокований, не може бути зареєстрований повторно з іншим Обліковим записом без відповідного рішення Адміністрації.

7.4. Користувач має право звернутися з проханням до Адміністрації про розблокування Облікового запису, надіславши електронне повідомлення з форми зворотного зв'язку, яка знаходиться в розділі Контакти або електронне повідомлення на E-mail Служби клієнтської підтримки. Адміністрація приймає рішення про розблокування облікового запису та кабінету Користувача на власний розсуд. Розблокування можлива тільки з умовою, що розблокований Обліковий запис не використовуватиметься для подальшого здійснення дій / бездіяльності, в зв'язку з якими вона була заблокована.

 

Розділ 8. Відповідальність сторін Угоди

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Користувацькою Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8.2. Користувач несе відповідальність за достовірність та відповідність чинному законодавству України наданих ним відомостей та виконуваних ним дій.

8.3. Адміністрація не несе відповідальністі за споживчі властивості Товарів, пропозиції по яких розміщуються на веб-порталі Expo-Online.Center, а також за правомірність розміщення їх на продаж. У разі виникнення спірних ситуацій щодо якості та споживчих властивостей отриманого товару, Учасник (Продавець) та Користувач (Покупець) зобов'язані їх врегулювати самостійно. Адміністрація веб-порталу Expo-Online.Center не втручається в розгляд подібних ситуацій.

8.4. Адміністрація не є Стороною угоди між Учасником (Продавцем) та Користувачем (Покупцем), не бере участі в правовідносинах між ними і не несе відповідальності за їх дії або бездіяльність.

8.5. Адміністрація не несе відповідальність за достовірність інформації, інформації, що розміщується Користувачами на Expo-Online.Center, а також за правомірність її розміщення.

8.6. Адміністрація не відповідає за будь-яку поведінку користувачів або третіх осіб, що використовують або відвідують веб-портал Expo-Online.Center.

8.7. Адміністрація не несе відповідальність за перерви в наданні послуг, викликані технічними перебоями в роботі устаткування та програмного забезпечення. Разом з тим Адміністрація зобов'язується приймати всі можливі та розумні заходи для запобігання таких ситуацій.

8.8. Адміністрація має право проводити необхідні профілактичні або інші роботи в той чи інший час на свій розсуд з попереднім повідомленням користувачів або без такого. У зв'язку з цим Інтернет-портал Expo-Online.Center може в той чи інший час частково або повністю бути недоступним через проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

8.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до матеріалів користувачів, розміщених на веб-порталі Expo-Online.Center або в будь-якому іншому місці. Адміністрація не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин.

8.10. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який можливий збиток, нанесений комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з переглядом сторінок веб-порталу або скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на веб-сторінках порталу Expo-Online.Center

8.11. Учасник (Продавець) зобов'язується самостійно враховувати можливі доходи, отримані внаслідок залучення інших користувачів на Expo-Online.Center, і надавати звітність до податкових органів в порядку, передбаченому чинним законодавством України або іншої держави, а також несе відповідальність в разі невиконання зазначених зобов'язань. Адміністрація не несе відповідальності за такі дії Учасника (Продавця) та із запитом компетентного державного органу у відповідному порядку має право надавати інформацію про такі доходи, а також іншу необхідну інформацію.

8.12. Користувач зобов'язується зберігати в таємниці і не передавати третім особам свої пароль і логін для входу в Особистий кабінет Користувача. У разі втрати пароля Користувач зобов'язується самостійно провести зміну пароля використовуючи функцію 'Відновити пароль'.

8.13. Факт передачі третім особам даних доступу до Особистого кабінету Користувача Адміністрація може розцінювати як шахрайські дії, і передавати таку інформацію в правоохоронні органи для з'ясування обставин та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством.

8.14. Адміністрація не несе відповідальності за дії третіх осіб, яким стали відомі даних доступу до Особистого кабінету Користувача, а також за наслідки, що за цим наступили.

8.15. Спори, що виникли в результаті порушення (можливого порушення) умов цієї Угоди, вирішуються шляхом мирного врегулювання. Якщо в зазначений спосіб спір вирішити неможливо, то він підлягає подальшому розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.16. Адміністрація не перевіряє всі Товарні пропозиції і пропозиції послуг, що розміщуються Учасником (Продавцем), їх наявність або комплектність, справність або якість, відповідність опису, і т.д. а також не гарантує Користувачеві (Покупцеві), що друга сторона угоди виконає свої зобов'язання в повному обсязі. Адміністрація в міру можливості намагається верифікувати дані, що стосуються опису товарних пропозицій і Пропозицій послуг, для виявлення дій, що порушують умови цієї Угоди та Додатків до нього. При цьому Адміністрація має право, в будь-який момент, запросити у Учасника (Продавця) будь-яку інформацію про товар, який був виставлений на продаж.

8.17. У разі виникнення спірних ситуацій між Користувачами, які вони не змогли самостійно врегулювати, Адміністрація має право вирішити суперечку між ними в рамках своїх повноважень, наданих відповідно до цієї Угоди, шляхом відправки відповідних запитів, на який вони зобов'язані відповісти в зазначений в запиті строк. Таке рішення є остаточним і подальшому оскарженню чи перегляду в рамках Expo-Online.Center не підлягає. Адміністрація має право відмовити Користувачам, які не виконали вказівки Адміністрації для вирішення спору між ними, в обслуговуванні та зробити блокування облікового запису, його видалення та розірвання Угоди таким чином в односторонньому порядку.

8.18. Адміністрація зобов'язується відповідати на запитання користувачів, відправлені через Контактну форму, Онлайн-чат, або відправленні електронную поштою на E-mail клієнтської підтримки. Всі запити обробляються в порядку черги. Адміністрація залишає за собою право не надавати відповіді на запити користувачів, Облікові записи яких заблоковані за порушення цієї Угоди. 

8.19. Адміністрація не відшкодовує будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли у користувачів або третіх осіб в результаті використання або неможливості використання веб-порталу Expo-Online.Center.

8.20.Всю відповідальність за зміст інформаційних матеріалів і відповідність їх вимогам чинного права несе Користувач, який створив дані інформаційні матеріали та розмістив їх на веб-порталі Expo-Online.Center.

8.21.Ми жодним чином не пов'язані з матеріалами, розміщеними Користувачами, і не здійснюємо перевірку перед публікацією змісту, достовірності і безпеки цих матеріалів або їх компонентів, а так само їх відповідності вимогам чинного права, і наявності у користувачів необхідного обсягу прав на його використання.

8.22. Користувач несе повну відповідальність за будь-які вчинені дії з використанням свого облікового запису, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне її використання.

8.23. Веб-портал Expo-Online.Center містить (або може містити) веб-посилання на інші веб-сайти (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми та інший контент, який належить або виходить від третіх осіб (контент третіх осіб). Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких ви отримали доступ через веб-портал Expo-Online.Center або через Контент третіх осіб. Посилання на будь-який веб-сайт, товар, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на веб-айті третіх осіб, не є схваленням або рекомендацією даних товарів або послуг з боку Адміністрації; Якщо Ви вирішили покинути веб-портал Expo-Online.Center і перейшли до веб-сайтів третіх осіб або використали, або встановити програми третіх осіб, Ви робите це на свій ризик і з цього моменту ця Угода втрачає чинність.

 

Розділ 9. Послуги. Вартість послуг. Оплата наданих послуг

9.1. Адміністрація надає Користувачу Послуги, які в залежності від умов цієї Угоди можуть бути платними або безкоштовними.

9.2. До безкоштовних Послуг належать:

9.2.1. Перегляд інформації на сайті;

9.2.2. Реєстрація облікового запису Відвідувача і функції кабінету Відвідувача;

9.2.3. Відправлення запитів по Товарам і Послуг;

9.2.4. Участь в вебінарах, що проводиться Адміністрацією або Учасниками віртуальних (онлайн) виставок.

9.3. До платних Послуг належать:

9.3.1. Участь в тематичних віртуальних онлайн виставках;

9.3.2. Розміщення товарних пропозицій;

9.3.3. Розміщення Пропозицій послуг;

9.3.4. Розміщення і дистрибуція новин і прес-релізів;

9.3.5.Розміщення відеоматеріалів;

9.3.6. Розміщення інформації Учасника на сторінках Експозиції Учасника, включаючи Профіль Учасника;

9.3.7.Створення та проведення вебінарів.

9.3.8. Додаткові послуги, що замовляються через Магазин послуг кабінету Учасника.

9.3.9. Розміщення рекламних матеріалів від прямих рекламодавців і рекламних агентств.

9.3.10. Спонсорські та партнерські пакети послуг.

9.4. Платні послуги для Учасників представлені у вигляді тарифних планів з набором послуг і надаються Учаснику в рамках обраного, сплаченого та актуального тарифного плану. Вартість тарифного плану може відрізнятися в залежності від віртуальної виставки, а також регіону до якого належить Учасник. Користувач вільний у виборі тарифного плана, та при необхідності може змінити тарифний план, при цьому буде врахована різниця за невикористаний період. Зміна тарифного плану проводиться в кабінеті Учасника, в розділі 'Баланс і платежі'. Зміна тарифного плану можлива як на більший за кількістю послуг тарифний план, так і на менший.

9.5. Додаткові послуги представлені в Магазині послуг, в кабінеті Учасника та Учасник самостійно може придбати такі послуги, попередньо поповнивши поточний Баланс. Всі додаткові послуги оплачуються в порядку 100% передоплати.

9.6. Перелік платних і безкоштовних Послуг, їх вартість та умови надання можуть періодично змінюватися Адміністратором в односторонньому порядку.

9.7. Оплата послуг Адміністратора здійснюється в безготівковій формі. Сума оплати, що надходить на рахунок Адміністрації, додається Адміністратором та відображається в розділі 'Баланс і платежі' кабінету Учасника та підлягає списанню Адміністрацією внесених коштів в якості оплати за надані інформаційні послуги на порталі Expo-Online.Center.

 

Розділ 10. Термін дії, розірвання, нова редакція Угоди

10.1. Моментом укладення цієї Угоди вважається факт використання Інтернет-порталу Expo-Online.Center Користувачем, який настає в момент початку такого використання, а саме переходу Користувачем за його електронною адресою з використанням веб-браузера або будь-який інший програми і / або технічних пристроїв, що дають можливість відображення змісту веб-сторінок Інтернет-порталу.

10.2. Дана Угода діє до тих пір, поки одна із Сторін не заявить про необхідність його припинення, але в будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов'язань.

10.3. Адміністрація залишає за собою право на свій розсуд, у будь-який час, без попереднього або наступного повідомлення Користувача, частково або повністю, змінювати і доповнювати цю Угоду. Використання Інтернет-Порталу після внесених змін до Угоди означає прийняття Користувачем таких змін.

10.4. Користувач приймає умови Угоди в новій редакції шляхом 'умовного мовчання' (не виражає своїми прямими діями свого бажання розірвати Угоду, наприклад, видаливши Облікову запис з усіма даними шляхом використання функції 'Видалити обліковий запис' в кабінеті Учасника).

10.5. У випадках, не передбачених цією Угодою та Додатками до неї, Користувач зобов'язується керуватися рекомендаціями та підказками Адміністрацією, спрямованими йому особисто або шляхом публікації на сторінках веб-порталу.

10.6 Адміністрація має право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду в наступних випадках:

10.6.1. У випадках виявлення порушень Користувачем положень цієї Угоди, нанесення шкоди Адміністрації та / або його Користувачам;

10.6.2. В інших випадках, коли Користувач своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди або шкоди діловій репутації Адміністрації або іншим Користувачам.

10.7. Моментом розірвання цієї Угоди в такому випадку вважається момент повідомлення Користувача про таке розірвання з Сторони Адміністрації.

10.8. Надання послуг може бути відновлено тільки після прийняття Адміністрацією відповідного рішення.


Розділ 11. Обмеження відповідальності Адміністрації

11.1.Адміністрація не гарантує Користувачам, що веб-портал Expo-Online.Center буде підходити або не підходити для конкретних цілей використання.

11.2. Адміністрація рекомендує Користувачам дотримуватися всіх запобіжних заходів при скачуванні інформації зі сторінок Інтернет-порталу Expo-Online.Center або будь-яких завантажених файлів по розміщених на ньому посиланнях. Для роботи з Інтернет-порталом Expo-Online.Center Адміністрація настійно рекомендує використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне, програмне забезпечення.

11.3. Використовуючи веб-портал Expo-Online.Center, ви погоджуєтеся з тим, що при скачуванні зі сторінок Інтернет-порталу Expo-Online.Center або з його допомогою будь-яких матеріалів, ви робите це на свій власний ризик і несете особисту відповідальність за можливі наслідки використання вами зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, що може бути заподіяна вашому комп'ютеру або іншому технічному пристрої або третім особам, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди, яку може бути заподіяно.

11.4. Ні за яких обставин Адміністрація веб-порталу Expo-Online.Center або її представники не несуть відповідальності перед Користувачами або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, викликаний у зв'язку з використанням веб-порталу Expo-Online.Center, вмісту веб-порталу Expo-Online.Center чи інших матеріалів, до яких Користувачи або інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо Адміністрація попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

 

Розділ 12. Виняткові права

12.1. Всі об'єкти, розміщені на Інтернет-порталі Expo-Online.Center, в тому числі елементи дизайну, текстові та графічні матеріали, фото та відео матеріали, скрипти, програми, музика, звуки і інші об'єкти (далі Вміст веб-порталу), є об'єктами виняткових прав Адміністрації, Учасників та інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені.

12.2. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Інтернет-порталу Expo-Online.Center, його зміст, функціональні можливості, набір функцій тарифних планів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на веб-порталі Expo -Online.Center, які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.

12.3. Адміністрація виключно зберігає за собою права на веб-портал Expo-Online.Center, зокрема на назву Expo-Online.Center, програмне забезпечення (далі ПЗ), структуру, загальний дизайн, дизайн окремих елементів, інформаційне наповнення, включаючи тексти та їх переклад , фото та ілюстративні матеріали, аудіо та відео матеріали, назви віртуальних онлайн виставок, назви послуг, механіку та процеси роботи сервісних функцій, що безпосередньо мають відношення до веб-порталу Expo-Online.Center, крім інформаційних матеріалів Уачсників, що являє собою інтелектуальну власність (включаючи авторські права) на вказане вище ПЗ і вміст.

12.4. Забороняється будь-яке несанкціоноване копіювання та використання вмісту веб-порталу Expo-Online.Center, будь-які публікації зі згадуванням, посиланням, відгуками щодо веб-порталу Expo-Online.Center без письмового дозволу Адміністрації. Будь-яке з вищевказаних дій буде являти собою істотне порушення наших прав на інтелектуальну власність (в тому числі про авторське право і право на базу даних).

  

Додаток 1. Порядок передачі, обробки та зберігання персональних даних та іншої конфіденційної інформації користувачів Expo-Online.Center

Розділ 1. Згода на обробку персональних даних

Надаючи свої персональні дані Expo-Online.Center, Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних Товариству з обмеженою відповідальністю 'Експо-Онлайн', на умовах, викладених в цьому документі.

Згода на обробку персональних даних надається в момент підтвердження реєстрації користувача на Expo-Online.Center шляхом проставлення позначки під текстом 'Я приймаю умови Угоди та даю згоду на обробку моїх персональних даних на умовах, передбачених умовами' за допомогою керуючих елементів веб-порталу Expo-Online.Center та інтерфейсів і така згода надається до моменту розірвання правових відносин користувача з Expo-Online.Center

Зокрема, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, в тому числі, на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) , знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Також, Користувач дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон, включаючи але не обмежуючись, країнами - учасницями Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та включення своїх персональних даних в базу персональних даних користувачів веб-порталу Expo-Online.Center розпорядником якої є компанія Товариство з обмеженою відповідальністю 'Експо-Онлайн', компанія, яка створена та діє згідно з законодавством України.

База персональних даних користувачів Інтернет-порталу Expo-Online.Center зареєстрована в установленому законодавством порядку базою персональних даних в значенні, яке використовується в Законі України 'Про захист персональних даних'.

Власником бази даних є Товариство з обмеженою відповідальністю 'Експо-Онлайн'.

Користувач Інтернет-порталу Expo-Online.Center також дає згоду на інші дії, які може здійснювати Товариство з обмеженою відповідальністю 'Експо-Онлайн' з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронної та іншої формі, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними:

 1. назва і реквізити Учасника - суб'єкта підприємницької діяльності, його ідентифікаційний номер платника податків, контактні дані представника компанії;
 2. IP-адреси, інші комунікаційні дані Користувачів;
 3. дані про товари чи послуги, які пропонуються з використанням веб-порталу Expo-Online.Center;
 4. повідомлення, листи, заяви, надіслані Користувачами в Адміністрацію веб-порталу Expo-Online.Center.

Персональні дані користувачів веб-порталу Expo-Online.Center обробляються ТОВ 'Експо-Онлайн' з метою:

 1. забезпечення функціонування Інтернет-порталу Expo-Online.Center;
 2. захисту користувачів від неправомірних дій недобросовісних користувачів, зокрема, від шахрайства;
 3. збору статистичної інформації по роботі з Інтернет-порталом Expo-Online.Center для її обробки і використання при впровадженні нових сервісів і послуг, нововведень і покращень;
 4. забезпечення своєчасної та якісної клієнтської підтримки, контакту з Користувачами;
 5. перевірки відповідності Користувача вимогам реєстрації веб-порталу Expo-Online.Center;
 6. для інформування користувачів з приводу умов надання послуг, а також змін у функціях Інтернет-порталу Expo-Online.Center і організації розміщення товарних пропозицій та пропозицій послуг, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

Розділ 2. Політика веб-порталу Expo-Online.Center

Expo-Online.Center приділяє велику увагу збереженню конфіденційності інформації про своїх Користувачів. Expo-Online.Center як Адміністрація гарантує безпеку даних, які Користувач надає нашій компанії. Ці дані захищені від доступу неуповноважених осіб. Реєстраційні дані Користувача оброблені Expo-Online.Center відповідно до положень цього додатка, угоди, Закону України 'Про інформацію', Закону України 'Про захист персональних даних' та отримані в цілях, пов'язаних із здійсненням операцій та обслуговуванням діяльності. Expo-Online.Center гарантує, що права користувачів, відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних, не будуть порушені Expo-Online.Center.

Розділ 3. Збір інформації про Користувачів

Відповідно до рівня активації Облікового запису Користувачі можуть користуватися функціями Інтернет-порталу Expo-Online.Center, надаючи інформацію про свої персональні дані. Веб-портал Expo-Online.Center може обмежувати надання послуг Користувачам залежно від рівня активації Облікового запису. Користувачі самостійно, з використанням програмних засобів, надають інформацію, яка вимагається для функціонування їх облікових записів і одержання доступу до всіх передбачених сервісів.

Інформація, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил Інтернет-повідомлень, використовується Інтернет-порталом Expo-Online.Center в технічних цілях, пов'язаних з адмініструванням серверів. На додаток до цього ip-адреси використовуються для того, щоб зібрати загальну, статистичну, демографічну інформацію (наприклад, про область, з якої було здійснено з'єднання).

Персональні дані Користувачів, які збираються ПЗ веб-порталу Expo-Online.Center, згідно з цим документом, зберігаються протягом всього терміну діяльності веб-порталу Expo-Online.Center або до моменту, коли Користувач забажає видалити акаунт.

Expo-Online.Center ні в якому разі не ставить за мету отримати дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя користувачів, і не несе відповідальності за розголошення Користувачами такої інформації в рамках веб-порталу Expo-Online.Center та його сервісних можливостей. Реєстраційна форма на сайті Expo-Online.Center вимагає, щоб Користувач ввів свої контактні дані (наприклад, ім'я та прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти), а також дані щодо підприємства. Користувач повинен додати ці дані, щоб користуватися сервісними можливостями веб-порталу Expo-Online.Center. Дані, отримані в операційних цілях, використовуються для того, щоб перевірити, чи відповідає Учасник вимогам реєстрації, і для того, щоб перевірити повноту даних, необхідних для оформлення Замовлення з використанням функціональних можливостей веб-порталу Expo-Online.Center. Контактна інформація, що міститься в реєстраційній формі, використовується для того, щоб контактувати з Користувачем, зокрема для перевірки (верифікації) його персональних даних. Адміністрація використовує демографічні дані, щоб пристосувати сайт під очікування Користувачів, представляючи цікаву, на погляд Адміністрації інформацію, згідно перевагам Користувачів. Дані реєстрації використовуються, щоб відправляти інформацію щодо послуг Користувачам. Користувач може в будь-який час припинити отримання такого роду інформації.

Розділ 4. Інформація, що отримана в процесі використання Expo-Online.Center

На Інтернет-порталі Expo-Online.Center при реєстрації, подачі заявок на участь у віртуальній виставці, заявок на проведення в вебінару, підписці на участь у вебінарі, відправлення запитів на Товари та Послуги використовуються реєстраційні дані, щоб контактувати з зареєстрованими Користувачами (наприклад , щоб повідомити їм, що вони успішно оформили Замовлення, подали заявку на участь у віртуальній виставці і т.п.). Після розміщення заявки на участь у віртуальній виставці, а також після розміщення Товарного пропозиції або пропозиції послуги Учасники, надають іншим Користувачам можливість бачити дані Учасника, а також задати їм питання по електронній пошті або по телефону.

Права користувачів - суб'єктів персональних даних:

 1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить персональні дані користувачів Інтернет-порталу Expo-Online.Center, її призначення та найменування, місцезнаходження власника та розпорядників персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим користувачами сервісу Expo-Online.Center особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів Інтернет-порталу Expo-Online.Center;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, як зберігаються особисті дані користувачів сервісу Expo-Online.Center в базі персональних даних, а також отримувати зміст персональних даних, які відносяться безпосередньо до Користувачеві, який запитує;
 5. пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних власником і / або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
 8. звертатися зі скаргами на обробку персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 11. знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

Розділ 5. Розкриття даних

Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Інтернет-портал Expo-Online.Center розкриває персональні та інші дані користувачів виключно в цілях, пов'язаних з наданням можливості зв'язку з питання співпраці або придбання товарів і послуг Учасника. Реєстраційні дані відправляються Користувачам:

 1. Учаснику (Продавцю) Товару / Послуги - дані про Користувача (Покупця), який відправив заявку на його Товар;
 2. Користувачеві (Покупцеві) - дані про Учасника (Продавця) і навпаки, при обміні електроними Візитками;
 3. Всім користувачам ми пропонуємо: контактні телефони, адресу Учасника (Продавця), і його контактні дані для здійснення з ним зв'язку.

Веб-портал Expo-Online.Center може іноді також розкривати частину даних користувача третім особам в цілях, пов'язаних із законними правами інших осіб, в тому числі державним органам, але тільки за наявності письмового запиту (або на основі угоди співпраці з веб-порталом Expo -Online.Center в цьому відношенні). Фізична особа, компанія або установа, яка робить такий запит, зобов'язана пред'явити документальні докази, що підтверджують факт наявності порушення прав.

Використання персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях може здійснюватися лише в знеособленому вигляді. Використання персональних даних користувача в знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди.

Розділ 6. Безпека

Веб-портал Expo-Online.Center гарантує безпеку даних його користувачів. Система безпеки сервісу захищає дані від несанкціонованого доступу третіх осіб. Сервіс реалізує заходи, спрямовані на захист бази даних користувачів, обмежуючи доступ до неї. Лише невелика група уповноважених осіб зі Сторони Адміністрації - співробітників веб-порталу Expo-Online.Center - має доступ до бази даних.


Розділ 7. Можливість відмови від розсилки повідомлень

Веб-портал Expo-Online.Center надає своїм користувачам можливість відмовитися від отримання по електронній пошті розсилки від веб-порталу Expo-Online.Center (через функцію 'Особистий кабінет' > 'Налаштування', а також через відповідне посилання в листах розсилки).


Розділ 8. Видалення даних Користувача

Користувач може в будь-який момент видалити Облікову запис на веб-портале Expo-Online.Center, розірвавши таким чином Угоду, укладену з Expo-Online.Center. Веб-портал Expo-Online.Center гарантує користувачам, які висловили бажання розірвати правовідносини з ним, видалення їх персональних даних з бази персональних даних, крім випадків, встановлених законодавством, зокрема, з метою захисту прав і свобод фізичних осіб, персональні дані яких обробляються, або прав інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, а також з метою боротьби зі злочинністю.

Розділ 9. Зміна даних

Веб-портал Expo-Online.Center дозволяє Користувачам самостійно змінювати інформацію, введену раніше, з використанням функцій Особистого кабінету користувача, відповідно до положень угоди.

Розділ 10. Передача даних Користувачам веб-порталу Expo-Online.Center

Користувачі Інтернет-порталу Expo-Online.Center зобов'язуються не розголошувати інформацію про інших Користувачів, яка стала відома в процесі взаємодії. За несанкціоноване розголошення та інші незаконні операції з даними Користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. Не вважається незаконним розголошення інформації про інших Користувачів, передача такої інформації особам, безпосередньо пов'язаним з належним виконанням сторонами своїх зобов'язань за договором (працівники сторін, фінансових, поштових установ і т.д.), при дотриманні такими особами вимог законодавства про захист персональних даних.

Розділ 11. Зв'язок з адміністрацією веб-порталу Expo-Online.Center

Якщо у користувача є будь-які питання щодо роботи веб-порталу Expo-Online.Center, в тому числі пов'язані з принципами конфіденційності, обробкою персональних даних, він може зв'язатися з Адміністрацією, використовуючи форму зворотного зв'язку, яка знаходиться в розділі Контакти.

Додаток 2. Список заборонених товарів і послуг

Адміністрація забороняє розміщення Товарних пропозицій і пропозицій щодо послуг, які порушують закон України та які можуть бути розцінені як непристойні, образливі або що вводять в оману. Зокрема, заборона поширюється на наступну категорію Товарів і послуг:

 1. Товари та послуги від приватних осіб;
 2. Товари з явним порнографічним змістом.
 3. Митний конфіскат, а також Товари, які були вкрадені.
 4. Небезпечні хімічні речовини (радіоактивні речовини і ізотопи, уран і інші діляться матеріали та вироби з них).
 5. Наркотики, тобто інтоксиканти, психотропні речовини або їх замінники, також рослини та інгредієнти, що використовуються для їх приготування. Галюциногенні рослини, гриби та похідні з них продукти.
 6. Людські органи, тканини, а також донорські послуги (наприклад, здам / куплю кров / сперму і ін.).
 7. Послуги сурогатного материнства (пошук і пропозиція), грудне молоко.
 8. Медичні препарати, ветеринарні препарати.
 9. Неправдива інформація про Товари (фальсифіковані товари), тобто інформація, яка може ввести в оману покупців щодо їх походження, їх виробника, час і дату його виробництва, кількості і якості товару, інформації про використання, можливості ремонту та обслуговування, а також про інші істотних особливостей Товару.
 10. Музика, фільми, обладнання (інструменти та програмне забезпечення), а також інші товари, продаж яких порушує авторські права / інтелектуальну власність третіх осіб; права щодо яких у Користувача відсутні.
 11. Транспортні засоби, що перебувають в розшуку, без документів, документи на транспортні засоби, державні номерні знаки на транспортні засоби.
 12. Товари, використання яких може бути направлено на порушення чинного законодавства України (наприклад, рамки-шторки на автомобільні номери, антирадари та радар-детектори, неодимові магніти, послуги з коригування спідометра) або будь-які послуги, що пов'язані з порушенням чинного законодавства України.
 13. Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (мікронавушники, брелки-камери, окуляри з вбудованою камерою, годинник-камера, годинник-шпаргалки та подібне); предмети, пов'язані з діяльністю правоохоронних органів (радіоелектронні та спеціальні технічні засоби).
 14. Будь-яка зброя, в тому числі мисливська (включаючи мисливські ножі), травматична, пневматична, цивільне та інше, а також комплектуючі вироби та аксесуари до нього, копії колекційного зброї, сувенірна та декоративна зброя, ножі (за винятком кухонних, складаних, канцелярських).
 15. Вибухові речовини та засоби підриву, порох, всі види ракетного палива, спеціальні матеріали та спеціальне обладнання для їх виробництва, а також піротехнічні матеріали (феєрверки).
 16. Державні еталони одиниць фізичних величин.
 17. Державні посвідчення особи, знаки, перепустки, дозволи, сертифікати, проїзні документи та ліцензії, а також інші документи, що надають права або звільняють від прав, крім документів для цілей колекціонування з явно зазначеним терміном дії і / або відміткою про недійсність / анулювання, бланки для цих документів, а також послуги з їх отримання.
 18. Державні нагороди України, УРСР, СРСР (нагороди про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні) - як продаж, так і покупка.
 19. Підроблені грошові знаки і підроблені знаки поштової оплати.
 20. Іноземна валюта та інші валютні цінності, монети і банкноти України, що знаходяться в обігу (за винятком їх купівлі-продажу для нумізматичних цілей).
 21. Офіційні бланки, форми суворої звітності.
 22. Віртуальні гроші, інструменти, програми, прилади і їх комплектуючі для заробітку або генерації віртуальних валют (ферми, майнери та ін.).
 23. Забороняється розміщення пропозицій, в рамках яких пропонуються права на покупку товару, права на користування послугою, права на отримання винагород та знижок і таке інше. В тому випадку, якщо метою подібної пропозиції є рекламна кампанія останніх.
 24. Частки в компаніях, цінні папери, акції, облігації, дебіторська заборгованість, страхові поліси та будь-які інші фінансові інструменти, пропоновані як форма вкладення або розташування готівки, за винятком цінних паперів в матеріальній формі.
 25. Тварини та рослини, занесені до Червоної книги України, шкури і вироби з шкур, а також частини та органи тварин, занесених до Червоної книги України
 26. Екстремістські матеріали; матеріали, що закликають до масових заворушень, здійснення терористичної діяльності та екстремістської діяльності, до участі в масових публічних заходах, розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі.
 27. Предмети із зображенням нацистської символіки, а також подібні з ними до ступеня змішання.
 28. Шахрайство, вимагання, прохання чи пропозицію матеріальної допомоги і підтримки в будь-якій формі, в тому числі оголошення 'стану спонсором', 'шукаю спонсора', 'зроблю матеріальну підтримку', 'шукаю матеріальну підтримку', 'швидкі гроші' та подібне.
 29. Матеріали, які можуть використовуватися як наклеп на людину або групу людей.
 30. Програмне забезпечення, що містить віруси або інші шкідливі, або руйнівні елементи.
 31. Програмне забезпечення, що не має ліцензії.
 32. Активатори програм, ключі компакт-дисків, реєстраційні номери додатків без оригінального програмного забезпечення.
 33. Автомобільні програми обслуговування, наприклад, EPC, ETK, ETKA та інші.
 34. Бази даних, в тому числі що містять персональні дані, які можуть сприяти несанкціонованим розсилкам.
 35. Облікові записи месенджерів (ICQ, Skype і ін.), адреси електронної пошти, акаунти соціальних мереж, ігр та ін.
 36. Незаповнені (порожні) гарантійні карти.
 37. Телевізійні дешифратори випадкових послідовностей, а також послуги з шаррінгу.
 38. Браконьєрські інструменти та обладнання:
 39. Мисливські капкани;
 40. Браконьєрські снасті, що використовуються в рибальських водоймах: різні види рибальських сіток, бар'єри, павуки та т.д .;
 41. Електричне обладнання, включаючи його компоненти, які використовуються для того, щоб ловити рибу з використанням електричного струму;
 42. Інше: рибальські сачки та інші інструменти, що використовують для зимового лову риби.
 43. Електрошокери, гумові кийки. А також наручники і спецзасоби, що містять препарати сльозоточивої та дратівної дії, які відносяться до спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами.
 44. Пропозиції, товари / предмети, пов'язані з окультної тематикою (привороти, змови, гадання, сатанізм, ритуали, чаклунство, відьми, магія, екстрасенси, послуги астрологів, рейки і т.д.), а також література з даної тематики.
 45. Проституція, будь-які послуги інтимного характеру, а також еротичний масаж, боді масаж і будь-який інший різновид масажу без відповідної ліцензії.
 46. Готові дипломні та курсові роботи, дисертації та інші аналогічні види робіт (включаючи тези цих робіт); послуги з підготовки та написання дипломів, курсових робіт, дисертацій та аналогічних видів робіт.
 47. Послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор, які містять парі, включаючи заклики взяти участь в аукціонах.
 48. Товари, що містять емблему Інтернет-порталу Expo-Online.Center або її елементи (це не відноситься до Користувачів, у яких укладено відповідну угоду з веб-порталом Expo-Online.Center).
 49. Нижня білизна, що будо вживане.
 50. Тютюнові вироби та супутні товари, в тому числі тютюн, сигарети, сигари та сигарили.
 51. Алкоголь та продукція, що містить етиловий спирт. Самогонні апарати, ректіфікатори, ректифікаційні колони (за винятком промислових), апарати Лібіха та інше.
 52. Методики, курси, а також методичні та інші матеріали по зміні обсягів (форм) і інших параметрів людського тіла і окремих його частин (способи схуднення, збільшення м'язової маси, самолікування і т.п.), які прямо чи опосередковано впливають на здоров'я людини.
 53. Сумнівні пропозиції роботи, в нічних клубах за кордоном, веб-моделями, пропозиції послуг свінгер-клубів, ескорт-послуги, дівчата-перекладачки в шлюбні агентства та ін.
 54. Навчальні програми по заробітку в мережі Інтернет.
 55. Дорогоцінні та рідкоземельні метали, дорогоцінне каміння (включаючи органогенного походження) не в виробі, а також відходи, що містять дорогоцінні та рідкоземельні метали та дорогоцінні камені.